Konference ZO

Autor: Redaktor <@>, Téma: Akce pořádané ZO, Vydáno dne: 28. 03. 2024

V souladu s ustanovením stanov OSŽ se dne 17. dubna 2024 koná konference základní organizace

Konference ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží se koná 17. dubna 2024 od 14:30 hod. v zasedací místnosti ZV ZO OSŽ (mezanin administrativní budovy) v železniční stanici Praha Masarykovo nádraží.

Příchod do administrativní budovy je možný pouze přes výpravčího "Dvorana".

Závodní výbor OSŽ zve na jednání konference delegáty - zástupce z každého pracoviště. Konference bude projednávat a schvalovat zprávu o činnosti závodního výboru a revizní komise, zprávu o hospodaření, což jsou natolik závažné a rozhodující věci pro činnost celé naší základní organizace, že účast nadpoloviční většiny delegátů je bezpodmínečně nutná. Závodní výbor uvítá podnětné návrhy členů k programu jednání i k další odborové činnosti.