Hlavní menu
Aplikace Moje OSŽ
Hledej !
Vyhledat text

Statistika
Novinky správce
30.12.2021: Aktualizace
Dnešního dne byla provedena úprava, archivace a čištění webu pro rok 2022 a archivace roku 2020 do složky archiv. Byly doplněny zveřejněné podnikové kolektivní smlouvy, doplněny Informační listy za zbývající období roku 2021 a aktualizovány termíny pro rok 2022.

31.08.2021: Aktualizace
Doplněny Informační listy za 2. čtvrtletí 2021. Doplnění odkazu na aplikaci Moje OSŽ

04.05.2021: Aktualizace
V souvislosti s ústupem nákazy virem COVID-19 byla provedena aktualizace webových stránek do aktuální podoby. Byly doplněny kolektivní smlouvy, aktualizované termíny jednání a další dokumenty. Dnešního dne byla provedena úprava, archivace a čištění webu pro rok 2021 a archivace roku 2019 do složky archiv. Zároveň byly doplněny informační listy za rok 2020 a vydané informační listy v roce 2021. Bylo zpřístupněno levelování dostupných materiálů. Archiv je dostupný pouze členům ZO po registraci na webu.

01.07.2020: Aktualizace
Doplnění informačních listů za 1. pololetí roku 2020

23.02.2020: Aktualizace
Dnešního dne byla provedena úprava, archivace a čištění webu pro rok 2020 a archivace roku 2018 do složky archiv. Zároveň byly doplněny informační listy za rok 2019.
Informace správce

Ochrana osobních údajů členů ZO - GDPR

Na základě Nařízení (EU) 2016/679, které je rozpracováno do národní legislativy musí ZO přistoupit k některým opatřením ve vztahu k osobním údajům. Závodní výbor rozhodl o zveřejnění informace o zpracování osobních údajů, zejména o právu členů vztahující se ke zpracování osobních údajů včetně práva na přístup k informacím

Základní organizace disponuje pouze takovými osobními údaji, které ji poskytl člen v přihlášce ke členství v ZO. Některé údaje je nutno zpracovávat (minimálně příjmení, jméno a zaměstnavatel), aby mohlo být členství aktivní a platné.

Práva členů základní organizace v souvislosti s GDPR:
 1. Každý člen ZO má právo na informace jakým způsobem jsou zpracovávány jeho osobní údaje a pro jaký účel (viz níže), na podání námitky/stížnosti proti zpracování osobních údajů a na vyřízení mé žádosti nebo námitky/stížnosti ve lhůtě do jednoho měsíce od předložení žádosti nebo námitky/stížnosti OSŽ.
 2. Každý člen ZO má právo na výmaz osobních údajů, které adresuje v písemné formě předsedovi ZO.
Osobní údaje členů, poskytnuté naší ZO OSŽ se zpracovávají pro účely:
 1. evidence členů Odborového sdružení železničářů; evidence inspektorů BOZP OSŽ;
 2. poskytování právní pomoci členům OSŽ, na základě jejich žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem;
 3. poskytování právního poradenství, konzultační činnosti, šetření stížností a podnětů členů OSŽ;
 4. pojištění odpovědnosti zaměstnance a člena OSŽ za škodu způsobenou zaměstnavateli na základě uzavřené Pojistné smlouvy;
 5. likvidace škodní události pojišťovnou na základě oznámení škodní události;
 6. poskytnutí finanční dávky z Podpůrného fondu OSŽ;
 7. poskytnutí finančního příspěvku z FKSP (kupř. příspěvek na rekreaci, příspěvek na vzdělávací kurzy nebo příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, finanční příspěvek v tíživé životní situaci);
 8. poskytnutí finančního příspěvku ze Sociálního fondu (kupř. příspěvek na rekreaci, příspěvek na vzdělávací kurzy nebo příspěvek na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce, finanční příspěvek v tíživé životní situaci);
 9. poskytnutí příspěvku z prostředků ZO;
 10. informování členů ZO
 11. jiný účel, který je v souladu s činností OSŽ na něž bude souhlas vyžadován pro každý případ zvlášť
Osobní údaje dětí členů, poskytnuté naší ZO OSŽ se zpracovávají pro účely:
 1. zajištění rekreace či kulturních akcí
 2. zajištění dětského letního tábora
 3. jiný účel, který je v souladu s činností OSŽ na něž bude souhlas vyžadován pro každý případ zvlášť
V souvislosti se spravováním osobních údajů má ZO OSŽ tyto povinnosti:
 1. S poskytnutými osobními údaji bude ze strany OSŽ nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
 2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracované pouze pro účely vyjmenované výše, či pro které byl udělen souhlas.
 3. Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu
 4. Archivace osobních údajů je 5 let, nestanovuje-li zákon lhůtu delší, nebo není-li jiná lhůta stanovená účelem zpracování, jak to ukládají právní předpisy.
 5. Osobní údaje nebudou předávány mimo OSŽ, s výjimkou případů, kdy je udělen samostatný souhlas s předáním, nebo předání údajů ukládá nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Související články:
Informování členů (18.08.2008)
| Autor: Redaktor | Vydáno dne 14. 06. 2018 | 2748 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář |
Vytisknout článek
Login
Uživatelské jméno:

Heslo:

Registrace nového čtenáře!
Dnes
29. června 2022
svátek má
Petr a Pavel
Příští schůze
výjezdní zasedání
termín bude upřesněn
Počasí
Počasí Praha 1 - Slunečno.cz
Přehled počasí z webu www.slunecno.cz
Odkazy
Železniční sport na Facebooku i pro neregistrované

České dráhy, a. s.

Neoficiální stránky žst. Praha Masarykovo nádraží

Stránky IN-KARTY

Odjezdová tabule vlaků z PM
Facebook


Ze světa železnice

© 2001 - 2022 - ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží - všechna práva vyhrazena

Ověřit CSS!