Bowling

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Akce pořádané ZO, Vydáno dne: 25. 07. 2022

Přijďte si jen zahrát, posedět, pokecat do příjemného prostředí Bowbaru na pražském Žižkově

Dne 27. září 2022 od 15.00 hodin se těšíme na Vaší účast. Bowbar najdete na adrese Bořivojova 83, Praha 3, http://www.bowbar.cz/

-->Mapa místa konání<--

Bowlingové dráhy budou k dispozici od 15.00 do 19.00 hod. Speciální obuv není požadována a ani se nepůjčuje.

Závazné přihlášky a poplatek 200 Kč přijímá paní Eva Svobodová na místě konání.


Bližší informace:
Eva Svobodová, Tel. 774 229 247, email: svobodovaev{at}spravazeleznic.cz