Konference ZO

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace závodního výboru, Vydáno dne: 25. 07. 2022

V souladu s ustanovením stanov OSŽ se dne 11. října 2022 koná konference základní organizace

Konference ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží se koná 11. října 2022 od 13:00 hod. v zasedací místnosti ZV ZO OSŽ (mezanin administrativní budovy) v železniční stanici Praha Masarykovo nádraží.

Závodní výbor OSŽ zve na jednání konference delegáty - zástupce z každého pracoviště. Konference bude projednávat a schvalovat zprávu o činnosti závodního výboru a revizní komise, zprávu o hospodaření, což jsou natolik závažné a rozhodující věci pro činnost celé naší základní organizace, že účast nadpoloviční většiny delegátů je bezpodmínečně nutná. Závodní výbor uvítá uvítá podnětné návrhy členů k programu jednání i k další odborové činnosti.

Způsob jednání může být upřesněn formou online dle situace !

Pozvánka a program konference v souboru - zde.