Setkání přátel Masarykova nádraží & beseda seniorů

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Akce pořádané ZO, Vydáno dne: 25. 07. 2022

Tradiční setkání bývalých zaměstnanců se současnými zaměstnanci a přáteli

Tradiční setkání bývalých zaměstnanců se současnými zaměstnanci a přáteli se uskuteční 11. října 2022 od 14:30 hodin v kulturním sále Masarykova nádraží v 1. patře administrativní budovy.

Přijďte si popovídat, zavzpomínat na "staré dobré časy", drobné občerstvení je zajištěno.

Akce se koná pouze v případě příznivé epidemiologické situace !!!

Vzhledem k situaci, že je tato akce financována z prostředků ústředí OSŽ a tyto peníze jsou určeny výhradně pro důchodce členy OSŽ, důchodci nečleni se zúčastní za poplatek 150 Kč.

Přihlášení na akci:
Eva Svobodová, tel. 774 229 247
Romana Černucká, tel. 602 219 335
Marcela Štolová, tel. 606 866 489
Tomáš Horák, tel. 608 280 782