Turistický výlet z Brna do Blučiny

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Akce pořádané ZO, Vydáno dne: 25. 07. 2022

Turistický výlet z Brna do Blučiny s ubytováním u pana Hanuše v obci Blučina proběhne ve dnech 16. až 17. listopadu 2022

Tradiční výlet povede tentokráte po trase Brno -> Nejvyšší budova ČR AZ Tower -> Stará Rajhradská pila -> Rajhradský klášter (nejstarší mužský klášter na Moravě) -> rozhledna Akátová věž -> křížová cesta "U Svaté" a zakončena bude ve vinařství Hanuš v Blučině, kde bude ubytování.

Doprava do místa bude individuální s hromadným odjezdem z Prahy hl. n.

Zpáteční doprava bude individuální. Dopravu si hradí účastníci sami.

Na místě je zajištěna večeře, prohlídka sklepa, nocleh a snídaně. Během večera bude možná konzumace přívlastkových vín za příplatek cca 100,- Kč za láhev (hradí účastníci dle svého výběru na místě).

Ceny budou upřesněny po upřesnění objednávky.

Další informace budou uvolňovány postupně.

Přihlášky přijímá Svobodová Eva, tel. 972 235 946 do 30. září 2022 nejlépe emailem svobodovaev{at}spravazeleznic.cz.

Souhrnné informace v letáku - zde.
Webové stránky Vinařství Hanuš - http://www.vinarstvihanus.cz
Facebook Vinařství Hanuš - zde