Sportovní akce TEPFAKTOR - zrušeno !!!

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Aktuální Informace, Vydáno dne: 12. 03. 2020

V souvislosti s nepředpokladatelným vývojem koronavirové infekce v ČR, mimořádným opatřením vlády ČR, zaměstnavatelů a odborového svazu OSŽ se sportovní akce TEPFAKTOR ruší bez náhrady.