Kolektivní smlouva u SŽDC není podepsána

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Ústředí, Vydáno dne: 27. 12. 2017

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 podpisem kolektivní smlouvy neskončilo

Vzhledem k této skutečnosti byl zaměstnavatel nucen vydat po projednání s odborovými partnery již druhou změnu PKS 2017 a zároveň byl projednán vnitřní předpis zaměstnavatele k odměňování zaměstnanců po 31. 12. 2017, které však již obsahuje dohodnuté benefity.

Bližší informace jsou zveřejněny v tomto článku.
Další podrobnosti a aktuální vývoj jsou na stránkách svazu - zde.

Dokumenty ke stažení:
Změna č. 2 PKS SŽDC na rok 2017 - zde.
Opatření GŘ k nepodepsání PKS - zde.