Jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách - článek aktualizován

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace z Ústředí, Vydáno dne: 03. 12. 2017

Společné memorandum o režijním jízdném bylo v pondělí 4. prosince v 14.30 hodin podepsáno vedením Ministerstva dopravy ČR a zástupci železničních odborových svazů, za přítomnosti představitelů Českých drah, a. s. a SŽDC. Cílem memoranda je udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod pro roky 2018 a 2019 ...

Jednání o pokračování zaměstnaneckých jízdních výhod po roce 2017, které mezi odborovými organizacemi, MD, ČD, ČD Cargo a SŽDC probíhalo už od července letošního roku, se OSŽ v posledních dnech podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Podpisem připraveného memoranda o zajištění sociálního smíru na železnici budou jízdní výhody všech držitelů zachovány i po roce 2017, pouze se mění způsob jejich zajištění.

Namísto dosavadního stavu, kdy "režijka" opravňovala držitele k užívání všech vlaků ČD, bude nově "režijka" (prolongaci platí držitel) opravňovat pouze k užívání stávajících vlaků vedených Českými dráhami v závazku veřejné služby. K používání komerčních vlaků, lanovky ČD a vlaků, které budou v budoucnu České dráhy provozovat v závazku veřejné služby na základě úspěchu v nabídkovém řízení, budou držitelé "režijek" potřebovat ještě časový příplatek, který svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a důchodcům, dokoupí jako benefit jejich zaměstnavatel (SŽDC, ČD a jejich dceřiné společnosti), k čemuž se přítomní zástupci klíčových podniků zavázali tím, že převezmou tyto benefity do kolektivních smluv.

Tento nový kombinovaný způsob zajištění jízdních výhod fakticky nijak nezhoršuje postavení jejich držitelů, ale současně také, na rozdíl od stávajícího stavu, nebude České dráhy znevýhodňovat v konkurenci s ostatními železničními dopravci. Pokud se týká ceny prolongace "režijky", tato bude podle memoranda v letech 2018 a 2019 na rok činit 1100 Kč pro zaměstnance, 600 Kč pro děti a důchodce a 1250 Kč pro dospělé rodinné příslušníky.

Další informace:
Plný text Memoranda - zde
Web OSŽ - Železniční odboráři podepíší s MD, SŽDC a ČD memorandum o zachování režijních výhod
Web OSŽ - MALÝ: Jednání o zaměstnaneckých jízdních výhodách se nám podařilo dotáhnout do úspěšného konce
Web zdopravy.cz - Rozhovor: Za režijky stojí za to stávkovat, říká nový odborový boss Malý
Web zdopravy.cz - Podepsáno: Režijky se překlápí v benefit, možná zamíří i do vlaků soukromníků