Volby základní organizace - článek aktualizován a doplněn

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Informace závodního výboru, Vydáno dne: 17. 02. 2017

V souladu s ustanovením stanov OSŽ skončí stávajícím členům výborů období, na které byli zvoleni a v základní organizaci Praha Masarykovo n. budou vypsány volby ...

Volby se v základní organizaci uskuteční v termínu 8. - 14. března 2017.

Volby proběhnou podle Volebního řádu (musí být ještě schválen konferencí ZO), který je k dispozici v sekci - Download.

Upozorňujeme členy, že podle stanov jsou volby platné pouze při 50% volební účasti. Apelujeme tedy na členy, aby se ve vlastním zájmu voleb zúčastnili.

Stručný průvodce volbami v ZO:
Na základě rozložení členů ZO je na volební období 2017 až 2021 stanoveno zastoupení v ZV takto:
ČD a. s. - 5 zástupců ve výboru ZO (z toho je jeden zástupce za seniory)
SŽDC s. o. - 6 zástupců ve výboru ZO

Úprava volebního lístku:
Volební lístky budou k dispozici vždy jen ve volební místnosti a u příslušné mobilní volební komise. Na volebním lístku jsou uvedeni kandidáti do ZV podle úseků a firem v pořadí, které navrhuje stávající ZV a schvaluje Volební komise. Voliči pak mají možnost toto pořadí ovlivnit vyškrtnutím těch kandidátů, s jejichž kandidaturou nesouhlasí, což se vyhodnocuje jako hlas proti, nebo zakroužkováním kandidáta, což je hlas preferenční, který může kandidáta z nižší pozice posunout na vyšší pozici. Jiná úprava volebního lístku není povolena! Pokud se volič rozhodne volební lístek neupravovat, bere se jako platný a preference kandidátů v tom pořadí jak je stanoveno na volebním lístku. (Příklad: kandidují 4 z úseku kde je určen počet členů pro ZV 3, pak postupují první 3 a čtvrtý zůstává jako náhradník v případě, že během volebního období kterýkoliv ze zvolených členů ZV či RK odstoupí.)

Předběžná kandidátní listina (může být ještě doplněna konferencí ZO) je k dispozici na tomto odkazu.

Umístění volebních uren

Od 9. března do 13. března 2017:
Volební urna č. 1 bude nastálo umístěna u Romany Černucké v kanceláři osobní pokladny na Masarykově nádraží (naproti květinářství), tel. 972 246 117.
Volební urna č. 2 bude nastálo umístěna v kanceláři u Evy Svobodové na hlavním nádraží (2. patro administrativní budovy), tel. 972 241 113.
V této době bude aktivní i mobilní volební komise především pro vzdálenější pracoviště.
Důrazně doporučujeme všem členům ZO účast na konferenci a následně možnost odvolit před setkáním se seniory.

Dne 14. března 2017 od 9,00 do 10,00 hodin:
Odvolit je možno v místnosti ZV ZO OSŽ na Masarykově nádraží v mezipatře administrativní budovy.