Důležité upozornění - pojištění odpovědnosti za škody

Autor: Redaktor <redakce@oszmasn.wz.cz>, Téma: Nehody a bezpečnost, Vydáno dne: 31. 05. 2016

V posledním období došlo k velkému nárůstu mimořádných událostí (dále jen MU), respektive škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození majetku zaměstnavatele apod.), kdy člen OSŽ svým jednáním (opomenutím) z nedbalosti způsobil škodu na majetku nejen zaměstnavatele ...

Závodní výbor ZO OSŽ kontrolou evidence zjistil, že část členů ZO OSŽ není pojištěna proti škodě způsobené zaměstnavateli. Důrazně doporučujeme členům pojištění uzavřít, jedná se o nejvýhodnější pojištění na trhu.

Členové OSŽ jsou pojištěni u Kooperativa pojišťovny, a.s.

Členům naší ZO OSŽ, kteří uvažují o uzavření Pojištění odpovědnosti z povolání u jiné společnosti doporučujeme si vše řádně pro myslet. Nejedná se jen o částku, kterou zaplatíte za rok, ale hlavně o spoluúčast. U pojistky, kterou má OSŽ uzavřenou s Kooperativa pojišťovnou, a. s. je spoluúčast 5 %, tj. minimálně od 500,- Kč, maximálně do 3.000,- Kč.

U jiných pojistných ústavů bývá spoluúčast v desítkách procent. Pokud dojde k nejhoršímu a bude realizováno pojistné plnění, kde je škoda větší i přes 100.000,- Kč (což je na železnici obvyklé), může být spoluúčast pro zaměstnance velmi finančně bolestivá.

Dále je vhodné se zajímat o to, kde pojistka platí. Odborová pojistka se vztahuje na škodu způsobenou jakémukoliv zaměstnavateli se sídlem v České republice a ve státech Evropské unie. Na území ČR se vztahuje například i na poškození drážního vozu jiné železniční společnosti. Škoda může vzniknout nejen na území ČR, ale i na území členského státu EU. Nadstandardní je také, že se pojistka vztahuje na škodu, která může vzniknout i při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). Podmínkou ovšem je, že z těchto závislých činností musí být také odváděn odborový příspěvek.

Bližší informace v tomto článku.